Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

NAGRODY ROZDANE!

18 stycznia 2023

 

13 grudnia odbyło się uroczyste wręczenie nagród w naszym przedszkolnym konkursie plastyczno-czytelniczym pt.: „KSIĄŻKI CZYTAMY I WYOBRAŹNIĘ POBUDZAMY”.

 

Konkurs został ogłoszony w ramach realizowanego w naszej placówce Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 uchwalonego na lata 2021-2025.

 

Celem konkursu było:

 • pobudzanie wyobraźni,
 • rozwijanie potrzeb czytelniczych u dzieci,
 • kształtowanie umiejętności pięknego czytania,
 • popularyzacja książek i czytelnictwa,
 • stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności,
 • zaciekawienie treścią czytanych książek,
 • prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej,
 • wzmacnianie więzi rodzinnych,
 • zachęcanie dzieci do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu z rodziną.

 

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu przez dziecko ilustracji do ulubionej, czytanej przez rodzica książeczki, a następnie wspólnie z rodzicami wymyślenie i napisanie krótkiego opowiadania/opisu do tej ilustracji.

 

Pracę plastyczną dziecko miało wykonać samodzielnie, w formacie A4, dowolną techniką płaską.

 

W ustalonym terminie otrzymaliśmy 12 prac wraz z tekstami.

 

Posiedzenie jury konkursowego w składzie:

 • Liliana Pyrek-Brydak (nauczyciel plastyki w SP-13) – przewodnicząca,
 • Marta Widak (koordynatorka programu oraz inicjatorka konkursu),
 • Anna Wojnar,
 • Ewa Bartkowicz –

odbyło się w dniu 9.12.2022 r. Wszystkie otrzymane prace zostały sprawdzone i pozytywnie ocenione pod kątem zgodności z regulaminem. Jury zdecydowało się przyznać wszystkim uczestnikom równorzędne nagrody i pamiątkowe dyplomy.

 

W konkursie wzięli udział:

 • FILIP ORSZULAK i ZOSIA NIEMIEC z gr. II
 • IGNAŚ DUBAS, ADAŚ KOBOSZ, NINA KOGUT i OSKAR ORSZULAK z gr. III
 • LIDIA DUBAJ, MIKOŁAJ MEHDI i ŁUCJA PIECZONKA z gr. IV oraz
 • IGA MAGOŃ, FILIP SŁAPIŃSKI i KORNELIA STĘPIEŃ z gr. V

 

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy, a rodzicom bardzo dziękujemy za zaangażowanie i współpracę! 🙂

 

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2023
Skip to content