Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

NAGRODY ROZDANE

14 czerwca 2023

 

14 czerwca odbyło się uroczyste wręczenie nagród w naszym przedszkolnym konkursie plastycznym  pt.: „MÓJ PRZYJACIEL – PIES”.

Konkurs został ogłoszony w ramach realizowanego w naszej placówce  autorskiego Programu ,,MÓJ PRZYJACIEL – PIES” – Anny Trzeciak-Cioch, realizowanego w tym roku szkolnym.

 

Celem konkursu było:

 • Doskonalenie zdolności manualnych i rozwijanie ekspresji plastycznej.
 • Poznawanie oryginalnych technik plastycznych.
 • Zainspirowanie dziecka na podstawie przeczytanych publikacji.
 • Popularyzacja twórczości plastycznej dzieci.

 

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu przez dziecko pracy plastycznej przedstawiającej psa.

Pracę plastyczną dziecko miało wykonać samodzielnie, w  dowolnym formacie, techniką płaską lub półpłaską.

Czas trwania konkursu: 08.05.2023 r. – 25.05.2023 r.

W ustalonym terminie otrzymaliśmy 12 prac.

 

Posiedzenie jury konkursowego w składzie:

 • Anna Trzeciak-Cioch (koordynatorka programu oraz inicjatorka konkursu),
 • Izabela Wojtowicz–Kotarba
 • Anna Wojnar

 

Wszystkie otrzymane prace zostały sprawdzone i pozytywnie ocenione pod kątem zgodności z regulaminem.

Jury zdecydowało się przyznać wszystkim uczestnikom równorzędne nagrody i pamiątkowe dyplomy.

 

W konkursie wzięli udział:

 • Aleksandra Klimkowska (gr. II)
 • Filip Orszulak (gr. II)
 • Nina Kogut (gr. III)
 • Natalia Tkacz (gr. III)
 • Jan Zawół (gr. III)
 • Oskar Orszulak (gr. III)
 • Maciek Klimkowski (gr. III)
 • Lidia Dubaj (gr. IV)
 • Jan Kaczmarek (gr. IV)
 • Róża Rejman (gr. V)
 • Paweł Masłowski (gr. V)
 • Filip Słapiński (gr. V)

 

             Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy, a rodzicom bardzo dziękujemy za zaangażowanie i współpracę! 

 

Galeria zdjęć: https://photos.app.goo.gl/mE9RTcoPWv97C4or5

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2024
Skip to content