Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

MOTYLKI na siłowni!

14 czerwca 2024

 

Korzystając z pięknej pogody i w ramach poobiedniej aktywności MOTYLKI z gr. III wybrały się na naszą szkolną siłownię plenerową, gdzie odbyły piątkową gimnastykę poza murami przedszkola.

 

Po przypomnieniu sobie zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętu dzieci przystąpiły do treningu. Przedszkolaki świetnie radziły sobie ze wszystkimi urządzeniami. Wykazały się także wysoką sprawnością fizyczną i dużym zaangażowaniem, oczywiście w myśl zasady: „najpierw forma, potem… zabawa! 🙂

 

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2024
Skip to content