Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

MIKOŁAJ w RDK-Staromieście

14 listopada 2021

 

Rzeszowski Dom Kultury na Staromieściu organizuje spotkanie z MIKOŁAJEM dla chętnych dzieci w dniu 5 grudnia (tj. niedziela).

 

Zaplanowano dwa spotkania: o godz. 15:00 oraz 17:30. Na każde z nich  przypada limit 30 dzieci. Każde dziecko może przyjść z wyłącznie jednym rodzicem (opiekunem prawnym). W spotkaniu mogą brać udział dzieci urodzone w 2011 roku lub później.

 

Jeśli chcecie Państwo, aby Wasze dziecko wzięło udział w imprezie – proszę przesłać potrzebne informacje na maila – dyrektor@zszp3.resman.pl lub telefonicznie – 604 216 533:

 

  • imię i nazwisko dziecka, imię i nazwisko rodzica (opiekuna obecnego na spotkaniu), telefon kontaktowy oraz godzinę spotkania

 

 

Formuła spotkania wygląda w ten sposób, że rodzic (opiekun prawny) dostarcza prezenty do RDK Staromieście, a 5 grudnia podczas wydarzenia zostaną one wręczone danemu dziecku.

 

Zapraszamy serdecznie i prosimy o szybkie zapisy!

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2021
Skip to content