Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

,,Mamo, tato, wolę wodę!” (luty)

28 lutego 2023

 

W ramach projektu ,,Mamo, tato, wolę wodę!” dzieci z gr. V stworzyły EKO-alfabet – przyklejały fragmenty gazety (wyrazy, rysunki pokarmów), które zaczynały się na określoną literę alfabetu. ,,Tygrysy” konstruowały EKO-pojazdy z klocków LEGO, budowały dla nich garaże i brały udział w quizie dydaktycznym (odgadywały dźwięki wydawane przez różne pojazdy). Dzieci dowiedziały się, co to jest  upcycling (powtórne wykorzystanie odpadów, przedmiotów) oraz poznały różne sposoby oczyszczania wody (biologiczne, chemiczne, fizyczne), przeprowadzając eksperyment z użyciem brudnej wody 😀

 

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2023
Skip to content