Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

Konkurs „Zwierzaki słodziaki”

26 lutego 2024

 

Nasze przedszkolaki biorą udział w ogólnopolskim konkursie pod hasłem „Zwierzaki  – Słodziaki”, którego organizatorem jest Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie .

 

Cele konkursu to:

  • propagowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzież
  • rozbudzanie zainteresowania przyrodą i jej obserwacją
  • rozbudzanie zainteresowania fotografią
  • kształtowanie wrażliwości i poczucia estetyki
  • pobudzanie wyobraźni plastycznej
  • promocja talentów i umiejętności, prezentacja twórczości dzieci i młodzieży.

 

Uczestnicy Konkursu:

  • Masza Kogut, Jan Zawół, Aleksandra Boczar z gr.IV
  • Aniela Szela, Zosia Wenc, Kaja Kulczyńska z gr. V

 

 

 

 

 

 

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2024
Skip to content