Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

Konkurs „Zimowe krajobrazy – zima w mieście”

25 lutego 2024

 

Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Rzeszowie zorganizowała Międzyszkolny Konkurs Plastyczny pt.: „Zimowe krajobrazy – zima w mieście”.

 

Cele konkursu to:

  • wyzwalanie inwencji twórczej dzieci,
  • prezentacja i popularyzacja twórczości dziecięcej,
  • rozbudzanie wrażliwości na piękno otaczającego świata,
  • przedstawienie różnymi środkami plastycznymi zimowego pejzażu,
  • rozwijanie wyobraźni plastycznej,
  • popularyzacja różnorodnych technik plastycznych,
  • kształcenie i wychowanie dzieci poprzez sztukę.

 

W konkursie wzięły udział:

  • Martyna Kielar z gr. IV
  • Alicja Młodochowska z gr. IV

 

Trzymamy kciuki za dziewczynki!!!

 

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2024
Skip to content