Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

Konkurs „PRZEDSZKOLAK SPRAWNY I ZDROWY – DO ZABAWY ZAWSZE GOTOWY!”

1 czerwca 2021

 

1 czerwca został rozstrzygnięty II Międzynarodowy Konkurs Plastyczny pt.: „PRZEDSZKOLAK SPRAWNY I ZDROWY – DO ZABAWY ZAWSZE GOTOWY!”, organizowany przez Przedszkole nr 416 im. UNICEF w Warszawie. Konkurs skierowany był do przedszkolaków z Polski, Ukrainy, Litwy, Niemiec i Bułgarii.

 

Cele konkursu to:

  • promowanie aktywności fizycznej i „zdrowego stylu życia”,
  • rozwijanie zainteresowań różnymi dyscyplinami sportowymi,
  • stwarzanie okazji do utrwalania i przedstawiania za pomocą artystycznych środków wyrazu posiadanej wiedzy.

 

Na konkurs wpłynęło 478 prac plastycznych, wśród których była również praca ALI KOBOSZ z grupy III. Ala co prawda nie zdobyła nagrody, ale i tak gratulujemy jej pięknej pracy!

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2021
Skip to content