Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

Konkurs plastyczny „SŁOŃCE, WODA I PRZYGODA”

9 listopada 2021

 

W połowie listopada Rzeszów stanie się PORTEM?! i odbędą się wówczas XXV Dni Kultury Marynistycznej i Dziecięcy Festiwal Marynistyczny – Rzeszowski Żagielek 2021.

 

W ramach tej imprezy zostanie także rozstrzygnięty XIV Ogólnopolski konkurs plastyczny „Słońce, woda i przygoda” pod hasłem: „ŻEGLARSKA WYPRAWA MOŻE BYĆ CIEKAWA” organizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Rzeszowie oraz Przedszkole Publiczne Nr 15 w Rzeszowie.

 

Cele konkursu to:

  • rozbudzenie zainteresowań tematyką morską i wodną,
  • poznawanie przyrody ożywionej i nieożywionej oraz zjawisk atmosferycznych w różnych szerokościach geograficznych świata,
  • kształtowanie postaw prozdrowotnych u dzieci i młodzieży,
  • rozbudzanie wyobraźni i kreatywności,
  • inspiracja do poszukiwania nowych technik plastycznych.

 

Piękne prace na ten konkurs przygotowały: LIDIA DUBAJ i AMELIA WESOŁOWSKA z gr. III oraz LAURA GRENDYS, KAJA KOGUT i ZUZANNA MASŁYK z gr. IV

 

Trzymamy kciuki za nasze utalentowane dziewczynki i życzymy im sukcesu!!!

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2022
Skip to content