Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

Uczestnicy konkursu fotograficznego

18 lutego 2024

 

Jakiś czas temu zaprosiliśmy chętne dzieci wraz rodzicami do wzięcia udziału w III Międzyprzedszkolnym Konkursie Fotograficznym „Piękna nasza Polska cała…” pt. „POLSKA PRZYRODA ZIMĄ MALOWANA”, którego organizatorem jest Przedszkole Publiczne Nr 20 w Rzeszowie.

 

Celem konkursu było:

  • rozwijanie pomysłowości oraz inwencji twórczej dziecka w obszarze fotografii;
  • rozbudzanie zainteresowania dzieci pięknem polskiej przyrody zimą;
  • zachęcenie do fotograficznej interpretacji otaczającego świata;
  • nawiązane współpracy z placówkami przedszkolnymi z terenu Rzeszowa;
  • rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.

 

Konkurs polegał na uwiecznieniu w obiektywie piękna polskiej przyrody zimą malowanej.

 

Na konkurs wpłynęły trzy piękne fotografie:

 

FILIP ORSZULAK z gr. III ,,Droga do babci Ani”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSKAR ORSZULAK z gr. IV – ,,Dzika zwierzyna u babci Ani”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAŚ KACZMAREK z gr. V – ,,Zimowe opowieści starego drzewa”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prace zostały przesłane do organizatora i teraz czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpi już 23 lutego 2024 r. Trzymamy kciuki!

 

Serdecznie dziękujemy rodzicom chłopców za przyjęcie zaproszenia i pomoc dzieciom 🙂

 

 

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2024
Skip to content