Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

KONKURS FOTOGRAFICZNY

30 października 2021

 

Na początku października zamieściliśmy zaproszenie do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie artystycznym pod hasłem „BAŚNIOWA RODZINA W OBIEKTYWIE” organizowanym przez Szkołę Podstawową im. Baśni Polskiej z Niedźwiady Dolnej z okazji obchodzonego 5 listopada Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek.

 

Zadaniem konkursowym było wykonanie zdjęcia przedstawiającego członków swojej rodziny w wybranej scenie i strojach z dowolnej baśni literackiej lub legendy.

 

Naszą placówkę będzie reprezentowała w tym konkursie LIDIA DUBAJ z gr. III i jej „bajkowa rodzinka!”

 

Rozstrzygnięcie konkursu już wkrótce. Trzymamy kciuki!

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2022
Skip to content