Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

Konkurs „CZYSTE WODY – ZDROWE RYBY”

18 marca 2023

 

W ostatnich dniach kilkoro naszych przedszkolaków przygotowało piękne prace przeznaczone na XXII Ekologiczny Konkurs Plastyczny pt.: „CZYSTE WODY – ZDROWE RYBY” zorganizowany przez Polski Związek Wędkarski – Koło nr 7 „SAZAN” oraz Osiedlowy Klub Kultury „Gwarek” Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

Głównym celem organizatorów konkursu było pragnienie zwrócenia uwagi na problemy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, takie jak: zmiany klimatyczne, piękno przyrody, estetykę przestrzeni miejskiej, segregację odpadów itp.

 

Dzieci wywiązały się z zadania doskonale, dzięki czemu powstały piękne prace.

 

Ich autorzy to:

  • ADAŚ SUSKI – gr. I;
  • OLA BOCZAR, MASZA KOGUT, ALA MŁODOCHOWSKA, NATALIA TKACZ i JAŚ ZAWÓŁ – gr. III;
  • LIDIA MAZUREK – gr. IV oraz
  • ALEK ŚWIĘCH – gr. V

 

Rozstrzygnięcie konkursu już wkrótce!

 

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2023
Skip to content