Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

Konkurs „CZYSTE WODY – ZDROWE RYBY” – mamy nowe prace!

8 marca 2024

 

Polski Związek Wędkarski – Koło nr 7 „SAZAN” oraz Osiedlowy Klub Kultury „Gwarek” RSM są organizatorami XXIII Ekologicznego Konkursu Plastycznego pt.: „CZYSTE WODY – ZDROWE RYBY”.

 

Konkurs ma zwrócić uwagę na problemy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, takie jak: zmiany klimatyczne, piękno przyrody, estetykę przestrzeni miejskiej, segregację odpadów itp.

 

Celem Konkursu jest umożliwienie zdobycia wiedzy, wymiany informacji i doświadczeń oraz wzmocnienie świadomości ekologicznej poprzez edukację ekologiczną. Projekt ukierunkowany jest na rozwijanie zainteresowania otaczającym światem, rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za istniejące zasoby przyrody oraz uświadomienie prawidłowego dbania o środowisko naturalne dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin.

 

Uczestnictwo w konkursie ma zachęcić dzieci do podejmowania działań proekologicznych, a także do twórczej interpretacji konkursowego zadania.

 

Tego trudnego zadania podjęły się następujące dzieci:

  • MIKOŁAJ SZLĘZAK – gr. II
  • EMILKA CIOŁEK, LENKA GÓRNIAK i MATYLDA KAMIŃSKI – gr. III
  • ALEKSANDRA BOCZAR, MAGDALENA CHRUŚCIK, MARTYNA KIELAR, MACIEK KLIMKOWSKI, MASZA KOGUT, NINA KOGUT, MIESZKO MACH, MIKOŁAJ MACH, PAWEŁ SIKORA, NATALIA TKACZ, MICHAŁ WOŚ oraz JAN ZAWÓŁ – gr. IV
  • NATALKA BEDNARSKA, LIDZIA DUBAJ oraz JULIA KRZYCH – gr. V

 

Finał konkursu będzie miał miejsce pod koniec marca.

 

Trzymamy kciuki za nasze przedszkolaki!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2024
Skip to content