Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

Konkurs „ANIOŁ XXI WIEKU”

19 stycznia 2022

Ośrodek Kultury w Będzinie oraz Urząd Miejski w Będzinie są organizatorami XIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt.: „Anioł XXI wieku”.

 

Cele konkursu to:

  • próba zachęcenia dzieci i młodzieży do osobistego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia i refleksji nad symboliką tych świąt,
  • zachęcenie do zapoznania się z tematem poprzez bajki, baśnie, malarstwo, filmy i inne formy sztuki,
  • popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej i młodzieżowej,
  • pobudzenie wyobraźni młodych ludzi,
  • podtrzymanie i pielęgnowanie tradycji związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia.

 

To trudne wyzwanie na plastyczne przedstawienie swojej wizji Anioła podjęła OLA BOCZAR z grupy II. Jej praca, która powstała pod opieką p. Marty Klesyk będzie reprezentować nasze przedszkole w tym prestiżowym konkursie.

 

Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się w lutym. Trzymamy kciuki za Olę!!!

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2022
Skip to content