Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

Koniec akcji „CYRKULUJ KSIĄŻECZKO”

31 stycznia 2024

 

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w akcji „Cyrkuluj książeczko”, zorganizowanej przez Centrum Handlowe AUCHAN w Krasnem we współpracy z Fundacją „Już Pomagam”.

 

Dzięki Państwa pomocy zebraliśmy kilkadziesiąt książeczek. 31 stycznia zostały one odwiezione do organizatora, skąd trafią do maluchów przebywających w domach dziecka, na oddziałach szpitalnych czy w pogotowiu opiekuńczym.

 

Jesteśmy pewni, że te „wyczytane” już książeczki przyniosą jeszcze wiele radości i sprawią mnóstwo przyjemności swoim nowym właścicielom 🙂

DZIĘKUJEMY!!!

 

 

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2024
Skip to content