Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

KLOCKI LEGO I ROBOTYKA – zapraszamy na zajęcia!

21 listopada 2021

 

Pojawiła się możliwość zorganizowania w przedszkolu kreatywnych zajęć edukacyjnych EDUKIDO – budowanie z klocków LEGO z elementami robotyki, które poprzez zabawę wspierają rozwój dzieci, tj. zdobywanie kompetencji wykorzystywanych w życiu codziennym.

 

EDUKIDO – to unikalny program zajęć edukacyjnych, oparty na autorskich scenariuszach. Zajęcia można podzielić na trzy kategorie:

  • zajęcia, na których wykorzystywane są zwykłe klocki LEGO, gdzie dzieci bazując na własnej pomysłowości budują model pod konkretny temat, jednocześnie rozwijając wyobraźnię,
  • zajęcia, na których oprócz zwykłych klocków LEGO pojawią się tzw. klocki technic oraz silniki, dzięki którym powstają mechanizmy,
  • zajęcia, na których pracujemy z programem WeDo – dzieci za pomocą instrukcji budują konkretną konstrukcję, a później przy użyciu tabletów programują powstałą budowlę, aby ta mogła się poruszać, wydawać różne dźwięki itp.

 

Podczas zajęć instruktorzy kładą nacisk na wszechstronny rozwój dzieci, dlatego też starają  się, aby każda z wymienionych kategorii zajęć była chociaż raz w miesiącu. Podczas zajęć ważna jest wiedza oraz ciekawe treści, ale także zdobywanie nowych umiejętności i pobudzanie do samodzielnego myślenia.

 

60-minutowe zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu, a miesięczny koszt zajęć to 56 zł.

 

Pierwsze zajęcia GRATIS!

 

W celu zapisania dziecka na bezpłatne zajęcia pokazowe, prosimy o zgłaszanie się do wychowawczyń grup.

 

Zajęcia będą odbywać się w przedszkolu w godzinach popołudniowych (ok. godz. 15.30).

ZAPRASZAMY!!!

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2021
Skip to content