Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

Jesienne zabawy na placu zabaw

15 listopada 2022

Korzystając z ostatnich ciepłych dni bawiliśmy się super w naszym ogrodzie.

A przy okazji pożegnaliśmy piękne drzewa oraz nasz plac zabaw, na którym spędziliśmy wiele wspaniałych i radosnych chwil, ponieważ już wkrótce stanie się on PLACEM BUDOWY. ,,Coś się kończy, coś się zaczyna…”

,,Bukieciki” 

Posypały się listeczki dookoła,
To już jesień te listeczki
z wiatrem woła:

– Opadnijcie moje złote i czerwone,
jestem jesień, przyszłam tutaj,
w waszą stronę.

Lecą listki, lecą z klonu i kasztana.
Będą z listków bukieciki
złote dla nas.

Nazbieramy, nastawiamy na stoliku
Tych jesiennych, tych pachnących
bukiecików.

Lucyna Krzemieniecka

 

Nasza galeria: 

https://photos.app.goo.gl/y7DvFfTGjaVxiK6w5

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2023
Skip to content