Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

„INSTRUMENTY SMYCZKOWE” – I audycja muzyczna

28 października 2021

 

W czwartek, 28 października dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w pierwszej w tym roku szkolnym audycji muzycznej prowadzonej przez nauczycieli ze Szkoły Muzycznej YAMAHA. Tematem dzisiejszej prezentacji były „Instrumenty smyczkowe”. Przedszkolaki poznały wygląd i brzmienie różnego rodzaju skrzypiec – małych, dużych, elektrycznych oraz altówki. Wzbogaciły swoją wiedzę o takie pojęcia jak: staccato, legato, pizzicato i tremolo. Mogły również posłuchać pięknych utworów granych na skrzypcach w wykonaniu pani Kingi, takich jak „Skrzypek na dachu” czy „My Heart Will Go On” z filmu Titanic. Dzieci z przyjemnością przeniosły się w krainę dźwięków i z niecierpliwością czekają już na kolejną audycję.

 

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2024
Skip to content