Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

II Międzyprzedszkolny Przegląd Piosenki Anglojęzycznej „Bilingual Kids”

9 maja 2024

 

Przegląd został zorganizowany pod patronatem Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności. Cele programu to przede wszystkim motywowanie dzieci do nauki języka obcego przez zabawę, ale także przezwyciężanie tremy związanej z publicznymi występami. Nasze przedszkolaki z grupy V zaśpiewały piosenkę „What do you want to be?”,  dzieci z grupy III zaśpiewały piosenkę ,,Gym Paradise” i spisały się na medal, gdyż ich wykonanie otrzymało gromkie brawa. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz maskotki bohaterów Programu Powszechnej Dwujęzyczności czyli Toma, Keri i kota.

 

Dzieci biorące udział w przeglądzie z grupy V to:

Maja Gryc

Paweł Bundyra

Szymon Woś

Dzieci biorące udział w przeglądzie z grupy III to:

Lena Górniak

Mikołaj Święch

Zuzanna Magda

GALERIA

 

G

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2024
Skip to content