Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

Akcja GORĄCZKA ZŁOTA

8 marca 2023

 

1 marca po raz 21 rozpoczęła się ogólnopolska kampania PCK ,,Gorączka Złota”.

Jednym ze statutowych działań Polskiego Czerwonego Krzyża jest m.in. działalność wychowawcza i opiekuńcza adresowana do środowiska dziecięco-młodzieżowego. PCK realizując to zadanie m.in. prowadzi akcje edukacyjne, akcje dożywiania dzieci w placówkach oświatowych, świetlicach środowiskowych, stołówkach, organizuje wypoczynek letni oraz wyposaża w wyprawki szkolne dzieci i młodzież z niezamożnych rodzin. Aby realizować te działania Polski Czerwony Krzyż pozyskuje środki finansowe z dotacji celowych od instytucji i osób prawnych oraz poprzez organizacje zbiórek. Jedną z takich zbiórek jest, ogólnopolska kampania „Gorączka Złota”.

Gorączka Złota PCK polega na zbiórce „złotych” monet o nominałach 1, 2 i 5 groszowych. W ramach akcji prowadzone są zbiórki uliczne, zbiórki w sklepach, szkołach, przedszkolach oraz firmach. Kwota zebrana podczas akcji dofinansowuje wsparcie dzieci i młodzieży, w tym między innymi:

  • pozyskanie funduszy na wsparcie edukacyjne,
  • pozyskanie funduszy na wypoczynek;
  • pozyskanie funduszy na dofinansowanie ciepłych posiłków;
  • uaktywnienie i uwrażliwienie społeczeństwa na krzywdę drugiego człowieka;
  • promocja idei wolontariatu wśród mieszkańców.

 

Również nasze przedszkolaki zostały zaproszone do tej akcji przez swoich starszych kolegów z kl. 8b SP-13.

 

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w tej akcji ♥♥♥

Akcja potrwa do 30 kwietnia.

 

 

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2023
Skip to content