Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

ETAP KONTYNUACJI W PRZEDSZKOLACH ROZPOCZĘTY!

12 lutego 2024

 

Można już składać potwierdzenie woli kontynuacji wychowania przedszkolnego dla swojego dziecka na nowy rok szkolny.

 

Termin składania „KARTY KONTYNUACJI”do 21 lutego (nie złożenie karty w w/w terminie jest równoznaczne z rezygnacją).

Kartę kontynuacji można pobrać poniżej lub odebrać w przedszkolu.

 

Dzieci 3-, 4- i 5-letnie mogą kontynuować wychowanie przedszkolne w dotychczasowej placówce. W przypadku zmiany placówki – proszę skontaktować się z dyrekcją.

 

Rekrutacja dla dzieci nowych rozpocznie się 26 lutego.

Potrzebne informacje: https://www.pp6.rzeszow.pl/rekrutacja-do-przedszkola/

 

Rekrutacja do klasy pierwszej: 26.02 – 8.03.2024 r.

(dzieci z obwodu nie muszą spełnić dodatkowych kryteriów punktowych)

 

Karta kontynuacji 2024

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2024
Skip to content