Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

Dzień Strażaka

7 listopada 2023

 

7 listopada odbyła się wycieczka edukacyjna do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 w Rzeszowie przy ul. Inwestycyjnej 8.

Podczas zajęć strażacy opowiadali przedszkolakom, jak ustrzec się zatrucia tlenkiem węgla (czadem), jak należy dbać o prawidłową wentylację pomieszczeń, do jakich zagrożeń może doprowadzić niewłaściwe użytkowanie sprzętu domowego oraz jak powinna przebiegać ewakuacja z miejsca objętego pożarem. Ponadto dzieci zobaczyły, jak rozprzestrzenia się dym podczas pożaru, jak działają czujniki dymu, jak nagrzewają się drzwi, za którymi powstał pożar. Każdy z przedszkolaków dowiedział się, jak wezwać służby ratunkowe oraz udzielić pierwszej pomocy. Wszystkie wymienione informacje zostały przekazane w formie nauki przez zabawę, co bardzo podobało się dzieciom.

 

Poniżej link do galerii zdjęć: https://photos.app.goo.gl/Rb9RpVWUfXhZxE1DA

 

 

 

 

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2024
Skip to content