Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

Dzień Babci i Dziadka

20 stycznia 2023

 

Babciu, Dziadziuniu! W dniu Waszego święta,

Życzenia składają Wam wszystkie wnuczęta.

 

Wy zawsze wszystko najlepiej wiecie,

Smutno by było bez was na świecie. 

 

Uczycie kochać, być dobrym, uczciwym,

Życzliwym, uczynnym, ciepłym i wrażliwym.

 

Bardzo, ach bardzo Was za to 

kochamy i tę piosenkę teraz zaśpiewamy. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=blIboc6CWOQ

 

 

 

 

 

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2023
Skip to content