Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

DYŻUR WAKACYJNY – LIPIEC 2022

14 maja 2022

 

W czasie tegorocznych wakacji nasze przedszkole będzie pełnić dyżur w mc LIPCU.

W SIERPNIU – przedszkole BĘDZIE NIECZYNNE.

 

Zapisy na dyżur lipcowy przyjmujemy w terminie od 2 do 17 maja. Po tym czasie zapisy nie będą przyjmowane.

 

Zasady:

 • na dyżur wakacyjny przyjmowane są dzieci obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych;
 • prosimy o przemyślane i rozważne dokonywanie zapisu dziecka na dyżur wakacyjny, ponieważ na podstawie wykazu dzieci zgłoszonych ustala się plan pracy nauczycieli i pozostałych pracowników;
 • zapisując dziecko rodzic automatycznie wyraża zgodę na pobyt dziecka w grupie mieszanej wiekowo, pod opieką dyżurujących nauczycieli, którzy organizują zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

 

Zapisu można dokonać poprzez wypełnienie ankiety: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PW7PUrYcZEK4KLytfBqyapyjuzZ1EvhAhBu-kKyaoWZURUFXN0xXSUo2NFFGWVg2RU9aNElSNkdENy4u

 

Dzieci z innych przedszkoli przyjmowane będą w miarę wolnych miejsc – zapisy w czerwcu. O przyjęciu decydować będzie fakt zatrudnienia obojga rodziców, a – w przypadku spełnienia tego kryterium przez większą liczbę kandydatów niż liczba miejsc – także kolejność zgłoszeń.

 

Te same zasady dotyczą naszych dzieci, które chciałyby skorzystać z dyżuru w mc sierpniu w innej placówce.

 

W sierpniu dyżury wakacyjne prowadzić będą następujące placówki:

 • PP-2 (ul. Szopena 11)
 • PP-3 (ul. Krośnieńska 15A)
 • PP-5 (ul. Lenartowicza 13)
 • PP-11 (ul. Mazurska 19)
 • PP-12 (ul. Kopaczewskiego 1)
 • PP-13 (ul. Piastów 2)
 • PP-15 (ul. Kochanowskiego 26)
 • PP-17 (ul. Witkacego 5)
 • PP-19 (ul. Krzyżanowskiego 20)
 • PP-20 (ul. Zwierzyniecka 32A)
 • PP-23 (ul. Hoffmanowej 12)
 • PP-24 (ul. Krajobrazowa 7)
 • PP-32 (ul. Podwisłocze 26A)
 • PP-36 (ul. Brydaka 10)
 • PP-41 (ul. Dominikańska 2)
 • PP-44 (ul. Dąbrowskiego 66A)
Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2022
Skip to content