Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

ANKIETA dla rodziców

20 listopada 2023

 

Szanowni Państwo

 

Na prośbę Fundacji Rozwoju Umiejętności Społecznych FRUMIS, która zajmuje się rozwojem kompetencji i umiejętności społecznych u dzieci i młodzieży przesyłam poniżej link do ankiety, której celem jest to, by lepiej zrozumieć i poznać potrzeby oraz oczekiwania rodziców w zakresie rozwoju ruchowego, emocjonalnego i społecznego ich dzieci.

Ankieta pozwoli przygotować program dopasowany do potrzeb mieszkańców Rzeszowa, a jej głównym celem jest napisanie projektu dedykowanego dla przedszkoli i oddziałów wczesnoszkolnych w Rzeszowie na 3 lata.

 

Fundacja FRUMIS jest organizatorem MINI OLIMPIADY PRZEDSZKOLAKA, w której od kilku już lat biorą udział nasze najstarsze przedszkolaki.

 

Ankieta jest anonimowa i prosimy o jej wypełnienie w terminie do 26 listopada.

 

https://forms.gle/yu6mjbfa89pCJzg28

 

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2023
Skip to content