tel. +48 17 748 32 20
tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
35-231 Rzeszów, ul. Skrajna 1

Nasze motto

„Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz,
Jeśli nie wie – wytłumacz,
Jeśli nie może – pomóż”

                           Janusz Korczak

Rada Rodziców

 

W naszej placówce działa Rada Rodziców, która jest społecznym organem działającym na rzecz przedszkola. Do kompetencji tego organu należy m.in.:

 • współdziałanie z placówką w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci poprzez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym;
 • uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci;
 • wyrażanie opinii na temat funkcjonowania placówki do sprawującego nadzór nad przedszkolem dyrektora;wspomaganie działania dyrektora i Rady Pedagogicznej związanej z funkcjonowaniem przedszkola oraz współdecydowanie o tym, co dzieje się w placówce, tak aby działalność przedszkola nie była sprzeczna z oczekiwaniami ogółu rodziców;
 • przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o udzielonej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej rady;
 • prezentowanie wobec dyrektora oraz Rady Pedagogicznej opinii rodziców we  wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola.

 

W bieżącym roku szkolnym w skład zarządu Rady Rodziców wchodzą Państwo:

 1. Maria Kubicka-Kudła (gr. I i III)  - przewodnicząca RR
 2. Agnieszka Masłowska (gr. I i V) - sekretarz RR
 3. Maciej Ostrowski (gr. V)             - skarbnik RR

 Natomiast członkami Rady Rodziców są Państwo:

 • Anna Dąbrowa (gr. I i III)                                      
 • Ewelina Jakim-Żurek (gr. II)               
 • Karolina Jędrzejak (gr. I)                         
 • Emilia Kubicka (gr. III i V)                                 
 • Przemysław Lenczner (gr. I i V)                         
 • Paulina Sowińska (gr. I)                     
 • Anna Sznilik (gr. II)                            
 • Barbara Święch (gr. II i III)
 • Aneta Zawół (gr. IV)                    

Jeżeli ktoś z Rodziców byłby zainteresowany współpracą z Radą Rodziców, chciałby za jej pośrednictwem przekazać nam jakieś uwagi, sugestie, propozycje - może w tej sprawie skontaktować się z:

 • P. Marią Kubicką-Kudła  - email: maria.kubicka@interia.pl oraz z
 • P. Maciejem Ostrowskim - email: maciej.ostrowski@interia.eu

 

Działalność finansowa Rady Rodziców:

1. Fundusze rady powstają ze składek rodziców.

2. Wysokość minimalnej składki na rzecz rady ustala się na zebraniu ogólnym rodziców – w bieżącym roku szkolnym wynosi ona 80 zł na rok.

3. Rodzice wpłacają ustaloną składkę w dwóch wyznaczonych ratach:

 • I semestr        – 40 zł (płatne do 15 października),
 • II semestr      – 40 zł (płatne do 15 marca)

4. Fundusze rady mogą być przeznaczone na:

 • organizację wycieczek (dofinansowanie do autokarów);
 • organizację imprez okolicznościowych (Dzień Przedszkolaka, Mikołaj, zabawa karnawałowa, Dzień Dziecka, piknik rodzinny);
 • zakup upominków i dyplomów dla dzieci (pasowanie na przedszkolaka, Mikołaj, MOP, koniec roku szkolnego, konkursy);
 • inne wydatki związane z działalnością statutową przedszkola i działalnością RR.

5. Rada Rodziców upoważnia dyrektora przedszkola do dysponowania funduszami rady zgodnie z ustalonym regulaminem i preliminarzem wydatków.