tel. +48 17 748 32 20
tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
35-231 Rzeszów, ul. Skrajna 1

Nasze motto

„Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz,
Jeśli nie wie – wytłumacz,
Jeśli nie może – pomóż”

                           Janusz Korczak

UBEZPIECZENIE DZIECI...

jeszcze do 21 października!

 

Wszystkich zainteresowanych rodziców informujemy, że można ubezpieczyć dzieci od NNW za pośrednictwem działającej w naszej placówce Rady Rodziców.

Ofertę ubezpieczenia grupowego EDU PLUS w PP-6 w Rzeszowie na rok 2020/2021 przygotowała Firma InterRisk.

Podstawowe informacje dotyczące ubezpieczenia:

  • suma ubezpieczenia – 22 tys.
  • składka roczna - 40 zł
  • w składce - jest również zawarte ubezpieczenie dot. uprawiania sportu, w tym wyczynowe uprawianie sportu
  • ubezpieczenie obowiązuje w każdym miejscu świata, nie tylko w Placówce - od dnia 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.
  • zakres ubezpieczenia:

Zdarzenie ubezpieczeniowe

Świadczenie

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (również zawał serca i udar mózgu)

22 000

Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

6 600

Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych

6 600

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki

220

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy

2 200

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w następstwie NW

2 200

Pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenie/użądlenie

220

Trwałe inwalidztwo częściowe - zgodnie z tabelą nr 4 OWU

4 400 – 22 000

Złamanie kości, zwichnięcia, skręcenia stawów - tabela nr 5 OWU w tym złamanie zębów

220 - 2 200

Nagłe zatrucie gazami, bądź z tytułu porażenia prądem lub piorunem

1 100

Uszkodzenie ciała w wyniku NW, wymagające interwencji lekarskiej

220

wstrząśnienie mózgu w wyniku NW

220

ROZSZERZENIE UBEZPIECZENIA O OPCJE DODATKOWE

Pobyt w szpitalu w wyniku wypadku - 30 zł za każdy dzień

do 3 000

Pobytu w szpitalu w wyniku choroby, w tym zakażenia koronawirusem

do 3 000

Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku

2 600

Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

2 600

Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku (II stopień, III stopień, IV stopień)

do 2 000

Polisę i OWU oraz instrukcje zgłoszenia szkody zainteresowani rodzice otrzymają na mail.

 

Termin wpłaty składki (40 zł) - do 21 października br. (gotówką w przedszkolu)

 

UWAGA: można jednocześnie ubezpieczyć Dzieci uczące się w Szkole Podstawowej Nr 13 - w tym wypadku rodzice proszeni są o bezpośredni kontakt z przedstawicielem firmy.

Przedstawiciel InerRisk

Joanna Zięba

tel. 509 416 039